ระบบโซล่าเซลล์

 อุปกรณ์ในระบบ

 

              1. แผงโซลาร์เซลล์ ( Solar Cell Panel )ทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง

              2. แบตเตอรี่ ( Battery ) ทำหน้าที่ เก็บกระแสไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้ใว้

             3. เครื่องควบคุม ( Solar Charge Controller )  ทำหน้าที่  ควบคุมการชาร์จไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ลงแบตเตอรี่ และควบคุมการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ไปเครื่องใช้ไฟฟ้า

              4. เครื่องแปลงไฟ ( DC Power Inverter ) ทำหน้าที่  เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง(ไฟจากแบตเตอรี่) เป็นไฟฟ้า

                                                                                                                กระสลับ 220 V (ไฟบ้าน)

 

     หมายเหตุ

            A. แบตเตอรี่แบบ Deep Cycle คือแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ สามารถชาร์จ

                ไฟเข้าได้ง่ายๆด้วยกระแสไฟฟ้าต่ำๆจากแผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็กได้ เก็บไฟได้มากและจ่ายไฟได้มากกว่า

                 แบตเตอรี่รถยนต์ เมื่อเทียบขนาดเท่ากัน และอายุการใช้งานนานกว่า

            B. เครื่องแปลงไฟ (Inverter) แบบ Pure Sine Wave เป็นเครื่องแปลงไฟชนิดที่แปลงสัญญาณได้

                ละเอียด-เรียบ จึงทำให้สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด

 

ชุดที่ 1

 

            - แผงโซล่าเซลล์  ขนาด  60W

            - แบตเตอรี่  12V  120-130Ah  (Deep Cycle)

            - เครื่องควบคุม ( Controller )  10A

            - เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) 1000 W   Modifier Sine Wave                            

 

     การใช้งาน

 

    สามารถเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด เช่น โทรทัศน์ หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ ชาร์จโทรศัพท์ พัดลม ฯลฯ ส่วนจะใช้ได้นานเท่าใดขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มีในแบตเตอรี่ ตัวอย่าง

-          เปิดทีวี  14 นิ้วอย่างเดียวได้ประมาณ 8-10 ชั่วโมง

-          เปิดทีวี  14 นิ้วได้ประมาณ 3 ชั่วโมงและเปิดหลอดไฟ 3 หลอดได้ทั้งคืน

-          เปิดทีวี  14 นิ้วได้ประมาณ 2 ชั่วโมงและพัดลมตั้งพื้น  3 ชั่วโมง และเปิดไฟ 1 หลอดได้ 3-5 ชั่วโมง     


 

ชุดที่ 2

 

            - แผงโซล่าเซลล์  ขนาด  120W

            - แบตเตอรี่  12V  120-130Ah  (Deep Cycle)

            - เครื่องควบคุม ( Controller )  12V/24V  10A

            - เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) 1000W   Modifier Sine Wave                            

 

     การใช้งาน

                    สามารถเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด เช่น โทรทัศน์ หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ ชาร์จโทรศัพท์ พัดลม ฯลฯ ส่วนจะใช้ได้นานเท่าใดขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มีในแบตเตอรี่ ตัวอย่าง

-          เปิดทีวี  14 นิ้วอย่างเดียวได้ประมาณ 10-12 ชั่วโมง

-          เปิดทีวี  14 นิ้วได้ประมาณ 5 ชั่วโมงและเปิดหลอดไฟ 5 หลอดทั้งคืน

-          เปิดทีวี  14 นิ้วได้ประมาณ 3 ชั่วโมงและพัดลมตั้งพื้น  5 ชั่วโมง และเปิดไฟ 3 หลอดได้ 5-8 ชั่วโมง      


ชุดที่3

 - แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 120W x 2แผง = 240W

 - แบตเตอรี่ 12V 120-130Ah ( Deep Cycle) จำนวน 2 ลูก

 - เครื่องควบคุม 12V/24V 20A

 - เครื่องแปลงไฟ 1000W แบบ Modifier Sine Wave

   สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด เช่น โทรทัศน์ หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ความยาวนานขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มีในแบตเตอรี่ 

ตัวอย่าง

- เปิดทีวี 21 นิ้ว อย่างเดียวได้ประมาณ 8-10 ชั่วโมง

- เปิดทีวี 21 นิ้ว ได้ประมาณ 5 ชั่วโมง และเปิดหลอดไฟ 5 หลอดได้ทั้งคืน

 

 

ชุดที่4

 - แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 120W x 3แผง = 360W

 - แบตเตอรี่ 12V 120-130Ah ( Deep Cycle) จำนวน 2 ลูก

 - เครื่องควบคุม 12V/24V 30A

 - เครื่องแปลงไฟ แบบ Pure Sine Wave 1000W / แบบ Modifier Sine Wave 2000W

   สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด เช่น โทรทัศน์ หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ความยาวนานขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มีในแบตเตอรี่ 

ตัวอย่าง

- เปิดทีวี 21 นิ้ว อย่างเดียวได้ประมาณ 15 ชั่วโมง

- เปิดทีวี 21 นิ้ว ได้ประมาณ 10 ชั่วโมง และเปิดหลอดไฟ 8 หลอดได้ทั้งคืน

- ตู้เย็นไม่เกิน 5.5 คิว ได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง

 

 

 

ชุดที่5

 - แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 120W x 4แผง = 480W

 - แบตเตอรี่ 12V 120-130Ah ( Deep Cycle) จำนวน 4 ลูก

 - เครื่องควบคุม 12V/24V 50A

 - เครื่องแปลงไฟ แบบ Pure Sine Wave 1500W / แบบ Modifier Sine Wave 3000W

   สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด เช่น โทรทัศน์ หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ความยาวนานขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มีในแบตเตอรี่ 

ตัวอย่าง

- เปิดทีวี 21 นิ้ว อย่างเดียวได้ประมาณ 20 ชั่วโมง

- เปิดทีวี 21 นิ้ว ได้ประมาณ 12 ชั่วโมง และเปิดหลอดไฟ 10 หลอดได้ทั้งคืน

- ตู้เย็นไม่เกิน 5.5 คิว ได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

- ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 1 ลิตรได้

 

 

 

ชุดที่6

 - แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 120W x 5แผง = 600W

 - แบตเตอรี่ 12V 120-130Ah ( Deep Cycle) จำนวน 4 ลูก

 - เครื่องควบคุม 12V/24V 50A

 - เครื่องแปลงไฟ แบบ Pure Sine Wave 2000W / แบบ Modifier Sine Wave 3000W

   สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด เช่น โทรทัศน์ หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ความยาวนานขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มีในแบตเตอรี่ 

ตัวอย่าง

- เปิดทีวี 21 นิ้ว อย่างเดียวได้ประมาณ 24 ชั่วโมง

- เปิดทีวี 21 นิ้ว ได้ประมาณ 15 ชั่วโมง และเปิดหลอดไฟ 15 หลอดได้ทั้งคืน

- ตู้เย็นไม่เกิน 5.5 คิว ได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง

- ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 2 ลิตรได้